3448. DSL-01 b.v. - Luchtvaartbrandstofinstallatie Delfzijl

DSL-01 B.V wil op bedrijventerrein Oosterhorn in de gemeente Delfzijl een fabriek realiseren waar duurzamere luchtvaarbrandstof wordt geproduceerd, als alternatief voor de fossiele kerosine. De duurzamere luchtvaartbrandstof zal worden geproduceerd uit regionale afvalstromen zoals frituuroliën. Voordat de provincie Groningen besluit over de omgevingsvergunning worden milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Aan de Commissie m.e.r is gevraagd om te adviseren over de gewenste inhoud van het milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
08-01-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. A. J. F. Brinkmann
dhr. ir. P.P.A. van Vugt

Voorzitter van de werkgroep: mw. M.W.J.A. van Gool
Werkgroepsecretaris: dhr. T.W. Ludwig

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
SkyNRG

Bevoegd gezag
Provincie Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
C18.2 2018: oprichting van installatie voor verbranding, chemische behandeling, storten of in diepe ondergrond brengen van gevaarlijke afvalstoffen

Bijgewerkt op: 09 mrt 2020