3446. Omgevingsvisie Nijmegen

De gemeente Nijmegen wil een Omgevingsvisie vaststellen. Voordat de gemeenteraad besluit over de omgevingsvisie, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Zij heeft de Commissie m.e.r. gevraagd te adviseren over de kwaliteit en juistheid van het milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
05-12-2019 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
mw. dr. L. Geelen
dhr. drs. S.R.J. Jansen
dhr. dr. M.J.F. van Pelt
dhr. ing. B.P.A. Peters
dhr. drs. G. de Zoeten

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. C.T. Slingerland
Werkgroepsecretaris: mw. M.S. Schuerhoff

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Nijmegen

Bevoegd gezag
Gemeente Nijmegen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >=

Bijgewerkt op: 19 feb 2020