3444. Merwedekanaalzone Utrecht, deel 2 – uitwerkingsplan

Procedure en adviezen

Toetsing
10-12-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. G.J. Hellinga
dhr. ir. J.A. Huizer
dhr. ing. P.A. Kroeze

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. C.T. Slingerland
Werkgroepsecretaris: dhr. T.W. Ludwig

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Utrecht

Bevoegd gezag
Gemeente Utrecht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Bijgewerkt op: 10 feb 2020