3442. Ontgronding en gebiedsontwikkeling Willemspolder fase 1

Dekker Grondstoffen B.V. wil de buitendijks gelegen Willemspolder in fases herinrichten. Fase 1 omvat circa 165 hectare. De winning van zand, klei en grind maakt herinrichting ten behoeve van natuurontwikkeling, recreatief medegebruik en een verbeterde waterafvoer mogelijk. Revitalisering van een bestaande bedrijfsbestemming in de uiterwaard is een aanvullende doelstelling. De provincie Gelderland treedt op als coördinerend bevoegd gezag voor de besluitvorming over de ontgrondingenvergunning en het bestemmingsplan. De provincie heeft de Commissie m.e.r. gevraagd te adviseren over de benodigde inhoud van het milieueffectrapport. 

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
09-12-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. dr. W.B.M. ten Brinke
dhr. dr. F.H. Everts
dhr. drs. F. Wijnants

Voorzitter van de werkgroep: mw. M.A.J. van der Tas
Werkgroepsecretaris: mw. drs. A. Lüchtenborg

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Dekker Grondstoffen BV

Bevoegd gezag
Gemeente Neder-Betuwe
Provincie Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Bijgewerkt op: 24 jan 2020