3405. Structuurvisie World Food Center Ede

De gemeente Ede wil het World Food Center ontwikkelen op een voormalig kazerneterrein. Het initiatief bestaat uit een gemengd stedelijk plangebied (280.000m3), met een voedselgerelateerd programma van recreatie, kantoren, bedrijven en kennisinstellingen. Daarnaast is er ruimte voor horeca, congressen en een woonprogramma. Het plangebied grenst aan het treinstation Ede-Wageningen en aan het Natura 2000-gebied de Veluwe. De gemeente wil het plan vastleggen in een structuurvisie. Voor deze visie is een milieueffectrapport opgesteld en de gemeente heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het milieueffectrapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
03-05-2019 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
20-06-2019 Kennisgeving MER
20-06-2019 Ter inzage legging MER

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. dr. F.H. Everts
dhr. ing. J.M. van der Grift
dhr. ir. J.A. Huizer
dhr. ir. J.E.M. Lax
dhr. drs. G. de Zoeten

Voorzitter van de werkgroep: mw. M.W.J.A. van Gool
Werkgroepsecretaris: mw. M.S. Goedkoop

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Ede

Bevoegd gezag
Gemeente Ede

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D10 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van skihellingen, skiliften, kabelspoorliften en bijbehorende voorzieningen, jachthavens, vakantiedorpen en hotelcomplexen buiten stedelijk gebied, permanente kampeer en caravanterreinen of themaparken. Ingeval >=250

Bijgewerkt op: 08 jul 2019