3385. Bestemmingsplan buitengebied Zuid Markdal, gemeenten Breda en Alphen-Chaam

In het rivierdal van de Boven Mark bestaat de sterke wens om te komen tot natuurherstel en -ontwikkeling. De boven Mark stroomt door de gemeenten Alphen-Chaam en Breda. De komende jaren wordt het Markdal hier heringericht. Zo ontstaat ruimte voor natuurontwikkeling en wordt het gebied meer geschikt voor recreatie en toekomstgerichte bedrijvigheid. Het plangebied ligt in de gemeenten Alphen-Chaam en Breda. 

Procedure en adviezen

Toetsing
12-03-2019 Ter inzage legging MER
14-03-2019 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. dr. R. During
dhr. ir. D.L.J. Heikens
dhr. drs. S.R.J. Jansen

Voorzitter van de werkgroep: mw. M.A.J. van der Tas
Werkgroepsecretaris: dhr. drs. R. Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Vereniging Markdal

Bevoegd gezag
Gemeente Alphen-Chaam
Gemeente Breda

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D09 2018: landinrichtingsproject dan wel een wijziging of uitbreiding daarvan indien functiewijziging van water, recreatie of landbouw >=125 ha of glastuinbouwgebied of bloembollenteeltgebied >= 50 ha
D16.1 2018: ontginning of wijziging of uitbreiding van ontginning van steengroeven of dagbouwmijnen inclusief winning oppervlaktedelfstoffen uit landbodem (anders dan 16.2) >=12,5 ha terreinopp.
D16.2 2018: turfwinning of wijziging of uitbreiding daarvan >=75 ha terreinopp.

Bijgewerkt op: 14 mei 2019