3377. Bedrijventerrein De Spurkt te Venray

Greenport Venlo wil in de gemeente Venray een bedrijventerrein ontwikkelen. Het doel is om grootschalige kavels mogelijk te maken die ruimte bieden aan maakindustrie, logistieke bedrijven en agrofood. Hiervoor moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. In dit geval moet een milieueffectrapport opgesteld worden omdat het plan mogelijk effecten kan hebben op nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Voordat een besluit wordt genomen over het bestemmingsplan, worden de effecten onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeente heeft de Commissie gevraagd te adviseren over de inhoud van het rapport. 

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
19-02-2019 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
25-02-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. J.J. Bakker
dhr. drs. R.J. van Kerkhoff
dhr. ing. B.P.A. Peters
dhr. ir. P.P.A. van Vugt

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. H.A.A.M. Webers
Werkgroepsecretaris: mw. M. Schuerhoff

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo

Bevoegd gezag
Gemeente Venray

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D11.3 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein als opp. >= 75 ha

Bijgewerkt op: 08 mrt 2019