3370. Windpark Caprice, gemeente Lingewaard

Caprice BV en Renewable Energy Factor (RFE) wil op het terrein van de steenfabriek Caprice in de gemeente Lingewaal twee windmolens realiseren met een capaciteit van 7 tot 10MW. In een vrijwillig milieueffectrapport (MER) onderzoekt de initiatiefnemer de effecten van de windmolens. De gemeente Lingewaal gaat deze informatie uit het MER te zijner tijd gebruiken bij haar besluit over de vergunningaanvraag. De gemeente heeft de Commissie m.e.r. gevraagd te adviseren over de noodzakelijke inhoud van het MER

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
13-12-2018 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
19-12-2018 Aankondiging start procedure
20-12-2018 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commisise werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. J.J. Bakker
dhr. Ir. de Boer

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. H.A.A.M. Webers
Werkgroepsecretaris: mw. ir. V.J.H.M. ten Holder

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Caprice Holding B.V. & Renewable Factory B.V.

Bevoegd gezag
Gemeente Lingewaard

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark indien gezamenlijk vermogen van >= 15 megawatt (elektrisch), of 10 windturbines of meer

Bijgewerkt op: 21 dec 2018