3363. Varkenshouderij Sebava BV te Kapel-Avezaath

Sebava B.V. wil aan de Burensewal 3 te Kapel-Avezaath een varkenshouderij realiseren. Deze is gepland op de locatie waar in 2017 een varkenshouderij is afgebrand. Het nieuwe bedrijf moet plaats bieden aan 28.860 varkens. Voor de vergunningverlening door de provincie Gelderland wordt de m.e.r.-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
29-11-2018 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commisise werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. J.J. Bakker
mw. ir. M.H. Fast
dhr. ing. M.M.J. Pijnenburg

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr. C.A. Linse
Werkgroepsecretaris: dhr. drs. P.J. Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Sebava BV

Bevoegd gezag
Omgevingsdienst Regio Nijmegen ODRN

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren

Bijgewerkt op: 11 jan 2019