3349. Windpark Staphorst

De gemeente Staphorst wil medewerking verlenen aan een windpark in haar gemeente met een minimaal vermogen van 12 Megawatt. De lokale cooperatie Wij Duurzaam Staphorst (WDS) heeft een projectplan ingediend voor het realiseren van een windpark van 3 tot 4 windturbines in het buitengebied van Staphorst. Voordat de gemeente een besluit neemt over het windpark, worden de milieueffecten onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeente heeft de Commissie m.e.r. gevraagd advies te geven over de uitgangspunten voor het op te stellen milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
26-09-2018 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
28-09-2018 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commisise werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. Ir. de Boer
dhr. ing. C.P. Slijpen
dhr. ing. R.L. Vogel

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr. C.A. Linse
Werkgroepsecretaris: dhr. T.W. Ludwig

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Coƶperatie Wij Duurzaam Staphorst

Bevoegd gezag
Gemeente Staphorst

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel

Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.2 Project m.e.r. beperkte procedure
D22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark indien gezamenlijk vermogen van >= 15 megawatt (elektrisch), of 10 windturbines of meer

Bijgewerkt op: 04 dec 2018