Onderbouw noodzaak versterking Houtribdijk

Persbericht | 10 oktober 2014

De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport voor de Houtribdijk de noodzaak om de dijk te versterken goed te onderbouwen. Onduidelijk is of versterking nodig is om gebieden rondom het Markermeer en IJsselmeer tegen hoogwater te beschermen.

 

Het plan
De Houtribdijk ligt tussen Enkhuizen en Lelystad. Rijkswaterstaat wil de dijk versterken omdat hij niet meer voldoet aan de huidige veiligheidsnormen. Voorafgaand aan een besluit hierover worden de gevolgen voor de omgeving onderzocht in een milieueffectrapport.

 

De minister van Infrastructuur en Milieu en de provincies Flevoland en Noord-Holland hebben de Commissie om advies gevraagd over de inhoud van het milieueffectrapport voor de dijkversterking.

 

Het advies
In 2003 is besloten het Markermeer niet in te polderen. De Houtribdijk beschermt daardoor niet het land waarvoor hij oorspronkelijk is aangelegd. Daarmee is de Houtribdijk feitelijk geen dijk maar een dam. De Commissie adviseert in het milieueffectrapport duidelijk te onderbouwen of de versterking van de Houtribdijk zinvol is. Laat in het rapport zien welke functie de dijk heeft om het achterland rondom het Markermeer en IJsselmeer te beschermen tegen overstromingen.

 

De Houtribdijk ligt in een omgeving waar veel gebeurt. Denk hierbij aan nieuwe windturbineparken op en rondom de dijk, het nieuwe deltaprogramma met peilveranderingen in het IJsselmeer, de verkeersfunctie van de dijk en natuurontwikkeling in het Markermeer en het IJsselmeer. De Commissie adviseert in het milieueffectrapport te onderzoeken welke ontwikkelingen gecombineerd kunnen en welke kansen dit biedt voor natuur en milieu.

 

Persbericht
Advies