Start selectieprocedure nieuwe voorzitter Commissie

Nieuwsbericht | 30 augustus 2013

Per 31 december van dit jaar legt Niek Ketting zijn functie als voorzitter van de Commissie voor de m.e.r. neer. Vrijdag 30 augustus start de selectieprocedure voor de nieuwe voorzitter. Belangstellenden worden uitgenodigd hun interesse kenbaar te maken. De benoeming van een nieuwe voorzitter vindt plaats op gezamenlijke voordracht van de Ministers van IenM, EZ en OCW en in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad.

Vacature
Profielschets