OpMERkelijk nr. 8 is uit

Nieuwsbericht | 11 oktober 2011

E-nieuwsbrief OpMERkelijk is uit met daarin:

  • Themamiddag Bereikbaarheid & m.e.r.
  • Nationale Structuurvisie Buisleidingen
  • Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
  • Symposium 25 jaar milieueffectrapportage, en nu?
  • Advies voor plan-m.e.r. voor Tana Delta, Kenia
  • Factsheet Landschap en m.e.r.
  • Jurisprudentie: Bedrijventerrein Newtonpark te Leeuwarden
  • Agenda