OpMERkelijk nr. 2 - 2013

Nieuwsbericht | 14 februari 2013

OpMERkelijk nr. 2 van 2013 is uit, met:
 

  • Bodemdaling gaswinning Waddenzee binnen grenzen
  • Erik van Heijningen plaatsvervangend voorzitter Commissie m.e.r.
  • Actueel overzicht van kritische depositiewaarden voor stikstof
  • Besluitvorming en m.e.r. bij trans-Europese energienetwerken
  • Jurisprudentie: Bestemmingsplan Ulvenhout
  • Jurisprudentie: Emmeloord centrum
  • Dijkverbetering Kinderdijk-Schoonhovenseveer
  • Plan-m.e.r. voor IWRM programma Nederlandse ambassade Rwanda