OpMERkelijk nr. 10 is uit

Nieuwsbericht | 08 december 2015

Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 10 is uit met:

  • 22 januari: Omgevingsvisie en m.e.r., de eerste ervaringen
  • Tarieven Commissie m.e.r. omlaag in 2016
  • Terugblik Programma Aanpak Stikstof in de praktijk
  • Factsheet Natuurbescherming in m.e.r.
  • Ontwerpprogramma voor beheer radioactief afval niet concreet genoeg
  • Jurisprudentie: Bestemmingsplan buitengebied Breda
  • Jurisprudentie: Rijksinpassingsplan het Zwin

 

Wilt u de gratis nieuwsbrief ook ontvangen?