Milieueffecten Maastricht-Aachen Airport

Persbericht | 12 september 2011

Aanpassing luchtvaartvloot maakt normen haalbaar

Nu nieuwe milieu-informatie beschikbaar is, kan een besluit worden genomen over de luchthaven Maastricht Aachen. De te verwachten geluidhinder, de veiligheidsrisico’s en de effecten op natuur zijn goed in beeld gebracht. Uit de nieuwe informatie blijkt dat beperking van het aantal vluchten en een gewijzigde vlootsamenstelling nodig zijn om aan de normen te kunnen voldoen.

Zie ook project 1184. Aanwijzing Maastricht Aachen Airport