M.e.r. voor waterplannen

Nieuwsbericht | 06 december 2012

Een factsheet met voorbeelden van de aanpak van waterplannen en m.e.r. en tips voor het planproces rond de komende waterplannen.

 

Waarom relevant?
In 2015 moeten op verschillende bestuursniveaus nieuwe waterplannen zijn vastgesteld. In 2013 vinden de gebiedsprocessen plaats om de waterplannen in te vullen. De gebiedsprocessen en het vaststellen van waterplannen komen voort uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).
De waterplannen moeten iedere 6 jaar worden herzien. De eerste generatie waterplannen is vastgesteld in 2009. Bij meerdere van deze waterplannen is de m.e.r.-procedure doorlopen ter ondersteuning van de besluitvorming. De positieve en negatieve ervaringen met m.e.r. voor deze plannen zijn geƫvalueerd. Daardoor kan het instrument m.e.r. bij de volgende generatie waterplannen effectiever worden ingezet.

Factsheet M.e.r. voor waterplannen, hoe eerder hoe beter