M.e.r. en bestemmingsplannen voor bedrijven en industrieterreinen

Nieuwsbericht | 06 november 2013

Regelmatig is een bestemmingsplan of een inpassingsplan voor een bedrijventerrein m.e.r.-plichtig. De Commissie schreef hierover de factsheet 'M.e.r. voor bestemmingsplannen voor bedrijven- en industrieterreinen'.

 

De factsheet gaat in op:

  • Hoe bepaal ik nut en noodzaak van een bedrijventerrein?
  • Wat is het verschil tussen referentiesituatie en voornemen?
  • Hoe bepaal ik de milieueffecten van de maximale mogelijkheden van een bestemmingsplan?
  • Hoe onderbouw ik de invulling van de bestemmingen?
  • Aan welke alternatieven kan ik denken?

Onder bedrijventerreinen vallen ook industrieterreinen in deze factsheet.