Milieueffectrapport en grondslag van de aanvraag

Nieuwsbericht | 23 april 2015

Is er ruimte om voorwaarden aan vergunningen te stellen?

Discussiebijeenkomt op maandag 8 juni 2015 in Utrecht

      

Programma

13.00-13.30    Inloop met koffie en thee

13.30-13.40    Welkom door dagvoorzitter Erik van Heijningen,
                     oud-plaatsvervangend voorzitter Commissie m.e.r.,
                     Staatsraad Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State

13.40-14.00    Voorbeelden uit de m.e.r.-praktijk door Gijs Hoevenaars en
                     Sjoerd Harkema, secretarissen bij de Commissie m.e.r.

14.00-14.30    Knelpunten bij vergunningen voor veehouderijen, door
                     Frank Toemen, RUD De Vallei

14.30-15.00    Bestuurlijke afwegingsruimte bij vergunningaanvragen, door
                     Peter Harmsen, RUD IJmond

15.00-15.30    Pauze met koffie en thee

15.30-16.00    Doorwerking van m.e.r. in de verplichte voorwaarden in
                     vergunningen
, door Marcel Soppe, advocaat bij Soppe,
                     Gundelach en Witbreuk advocaten

16.00-16.30    De ervaringen in Rijnmond met vergunningen voor grote
                     bedrijven
, door Jan Grevink, RUD DCMR

16.30-17.00    Reacties en discussie

17.00             Afsluiting en napraten bij de borrel

 

Doelgroep
Medewerkers (vergunningverleners, juristen, beleidsmedewerkers, etc.) van regionale uitvoeringsdiensten (RUD), gemeenten, provincies en Rijk.

Stuurt u deze uitnodiging gerust door aan uw collega’s.

 

Locatie
Vlakbij Utrecht CS: In De Driehoek, Willemsplantsoen 1c, Utrecht

 

Kosten en aanmelden
De beleidsmiddag is kosteloos. Inschrijven kan via het Registratieformulier MER en grondslag van de aanvraag.

De aanmelding is niet vrijblijvend. Wanneer u na aanmelding niet komt, dan brengen wij €75,- onkosten in rekening.

 

Meer informatie
Contactpersonen Commissie m.e.r.: Sjoerd Harkema, 030-2347639, sharkema eia.nl en Gijs Hoevenaars, 030-2347648, ghoevenaars eia.nl

 

Milieueffectrapport en grondslag van de aanvraag (pdf)