Kees Linse nieuwe voorzitter Commissie voor de m.e.r.

Persbericht | 07 februari 2014

Kees Linse (64) is met ingang van 1 maart 2014 de nieuwe voorzitter van de Commissie voor de m.e.r. De Ministerraad ging vandaag akkoord met zijn benoeming.

 

kees linse4De heer dr. C.A. Linse was tot en met 2009 voor Shell werkzaam, waarvan de laatste jaren in de functie van Director Common Infrastructure Management en lid van de Shell International Staff Council. Op dit moment vervult de heer Linse een aantal toezichthoudende functies waaronder die van voorzitter van de Raad van Toezicht van TNO. Een overzicht van zijn nevenfuncties vindt u hieronder.

 

De heer Linse zal naast het vertegenwoordigen van de Commissie m.e.r. in diverse gremia ook optreden als voorzitter van deskundigenwerkgroepen in specifieke adviestrajecten. 

 

De Commissie voor de m.e.r. heeft de heer Linse als kandidaat voorgedragen bij de minister van Infrastructuur en Milieu. Met zijn benoeming is voorzien in de vacature die ontstond met het vertrek van Niek Ketting per 31 december 2013.

 

Nevenfuncties

  • Voorzitter Raad van Toezicht TNO
  • Bestuurslid Technologiestichting STW
  • Commissaris AKZO Nobel Nederland 
  • President-commissaris MN Services
  • Non executive director MRC International (USA)

 

Persbericht