Meer adviezen, groot effect

Nieuwsbericht | 28 april 2014

cover afbeelding 2In 2013 bracht de Commissie m.e.r. 57% meer bij wet verplichte adviezen uit dan in 2012. De toename in 2013 werd bijna geheel veroorzaakt door het toetsen van milieueffectrapporten voor bestemmingsplannen buitengebied.
Uit onderzoek van Berenschot bleek dat adviezen van de Commissie in ruim 80% van de gevallen een duidelijke meerwaarde hebben.

 

Advisering in 2013
De Commissie bracht 251 adviezen in 2013 uit. Het aantal wettelijk verplichte adviezen steeg met bijna 57% ten opzichte van 2012. Deze stijging komt vooral door het grote aantal toetsingen van milieueffectrapporten voor bestemmingsplannen buitengebied.


Vrijwillige adviezen
Het aantal vrijwillige adviezen, zoals over de gewenste inhoud van een milieueffectrapport, daalde met 40% ten opzichte van 2012. Oorzaak van deze afname is de stijging van tarieven voor vrijwillige adviestrajecten.

 

Meerwaarde van de Commissieadviezen
De meerwaarde van milieueffectrapportage en de adviezen van de Commissie is onderzocht door Bureau Berenschot en blijkt groot. Zo blijkt in ruim 80% van de gevallen het advies van de Commissie meerwaarde te hebben. Milieueffectrapporten dragen bij aan het milieubewustzijn van zowel overheden als marktpartijen en leiden tot milieuvriendelijker besluiten. De kwaliteit van milieueffectrapporten is belangrijk voor dit effect en de Commissie blijkt belangrijk bij het bereiken van deze kwaliteit.

 

Het jaarverslag 2013 besteedt verder aandacht aan effectenonderzoek naar schaliegaswinning, de inrichting van de Hedwigepolder en de consequenties die de nieuwe Omgevingswet voor milieueffectrapportage heeft.

 

Advisering internationaal
Internationaal beschrijft het jaarverslag de adviezen die de Commissie heeft uitgebracht over controversiële, en soms conflictgevoelige, projecten, zoals de Khodoni stuwdam in Georgië, het landgebruiksplan voor de Tana Delta in Kenia of oliewinning in Benin. Daarnaast aandacht voor de ondersteuning die de Commissie biedt aan Nederlandse programma’s voor buitenlandse investeringen en de ondersteuning van ambassades door de Dutch Sustainability Unit.

 

Jaarverslag 2013

Persbericht