Het PAS in de m.e.r.-praktijk

Nieuwsbericht | 25 september 2015

Op 1 juli is het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden. De afgelopen maanden is ervaring opgedaan met het PAS in de m.e.r.-praktijk. Tijd om de eerste ervaringen uit te wisselen over hoe dit instrument past in de m.e.r.-praktijk.

 

De Commissie m.e.r. organiseert hierover op maandagmiddag 23 november a.s. in Utrecht een bijeenkomst voor medewerkers van gemeenten, provincies, Rijk en RUD’s en adviseurs.

 

Het programma is bijna rond. Meer informatie volgt binnenkort.