Doorwerking van m.e.r. en advies Commissie is goed

Nieuwsbericht | 09 september 2013

Het ministerie van IenM gaf Berenschot in 2012 opdracht voor een onderzoek naar de doorwerking van m.e.r. en de adviezen van de Commissie. Met een representatieve steekproef van alle milieueffectrapportages uit de afgelopen twee jaar is dit onderzocht. Berenschot concludeert dat over de gehele linie sprake is van aanzienlijke doorwerking in besluiten. Zowel van milieueffectrapporten als van de adviezen van de Commissie.

 

  • Bij 88% van de projecten is sprake van duidelijke (63%) of enige (25%) doorwerking van m.e.r. in het besluit.
  • Bij 85% is sprake van duidelijke (63%) of enige (22%) doorwerking van het advies van de Commissie in het besluit.

Deze conclusie sluit aan op eerdere conclusies over doorwerking van m.e.r. uit 1996 en 2011. Bij het onderzoek betrokken partijen gaven aan, de wettelijke m.e.r.-plicht ‘als stok achter de deur’ te beschouwen en als belangrijke verklaring voor de grote effectiviteit van het instrument m.e.r.
 

Onderzoek Doorwerking m.e.r.