Buitengebied en MER: effecten van stikstof op Natura2000

Nieuwsbericht | 22 mei 2014

  • Hoe ga je om met stikstofproblematiek in een plan-MER bij een bestemmingsplan buitengebied?
  • Hoe breng je de gevolgen van de geboden ontwikkelingsruimte goed in beeld?

Een praktijkvoorbeeld over twee milieueffectrapporten die beide tonen dat de geboden ontwikkelruimte van veehouderijbedrijven past binnen de eisen die de Natuurbeschermingswet 1998 stelt.

 

Buitengebied en MER: effecten van stikstof op Natura 2000