Schakeldag 2017

Agenda | 29 juni 2017

De Schakeldag van Rijkswaterstaat is het jaarlijkse moment voor uitvoerende- en beleidsmedewerkers werkzaam bij de overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven om zich te laten bijpraten en in gesprek te komen over alle actualiteiten rondom wet- en regelgeving in de fysieke leefomgeving.

 

De Schakeldag 2017 wordt georganiseerd door kenniscentrum InfoMil in samenwerking met het Programma aan de slag met de Omgevingswet en vindt dit jaar plaats op donderdag 29 juni in 1931 Congrescentrum Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch.

 

Tijdens de Schakeldag 2017 is de Omgevingswet een belangrijk onderwerp. Aan de slag met de Omgevingswet is het programma dat overheden ondersteunt bij de invoering van de wet. Dit gebeurt in co-creatie, waarbij overheden zelf moeten nagaan wat de gevolgen zijn van de invoering van de wet en het werken  met een digitaal stelsel voor hun organisatie en hun manier van werken.


De Commissie m.e.r. verzorgt drie workshops op de Schakeldag:

  • Pilots Omgevingsplannen en milieueffectrapportage
  • Milieueffectrapportage in de praktijk
  • Windturbines en bestemmingsplannen

 

Verder lezen