September 2016

Nieuwsbericht | 20 september 2016 Laat m.e.r. de Omgevingswet maximaal ondersteunen Laat m.e.r. de Omgevingswet maximaal ondersteunen

Reactie Commissie m.e.r. op ontwerp Omgevingsbesluit en Besluit kwaliteit leefomgeving

Nieuwsbericht | 19 september 2016 OpMERkelijk nr. 7 is uit OpMERkelijk nr. 7 is uit

met o.a. reactie van de Commissie op het Ontwerpomgevinsgbesluit, berekening geluidwinst Schiphol en uitnodigingsplanologie in Amsterdam