Kan ik mijn mening over een project of milieueffectrapport ook direct aan de Commissie voorleggen?

Nee, dan kan niet. De betrokken overheid bepaalt of de Commissie zienswijzen meeneemt in de advisering. Wij zien de meerwaarde er zeker van in, omdat het de kwaliteit en bruikbaarheid van de adviezen vergroot.
De betrokken overheid kan ook een moment plannen waarop belanghebbenden mondeling hun mening en vragen aan de Commissie voor kunnen leggen, bijvoorbeeld bij het locatiebezoek van de Commissie bij de start van het adviestraject.