Infographic brengt interactie participatie en m.e.r. in beeld

Bij de factsheet Participatie en milieueffectrapportage is een infographic gemaakt. Deze brengt de interactie tussen de verschillende fasen van participatie en milieueffectrap-portage in beeld.

Infographic Participatie Milieueffectrapportage