Factsheet Flora en fauna in milieueffectrapportage

Welke informatie over flora en fauna hoort er in een milieueffectrapport? Wanneer is een effectbeoordeling compleet? De Commissie schreef hierover een factsheet. Het beschrijft ook de aanpak voor beschermde soorten die niet onder gebiedsbescherming vallen.