Welke stappen uit het archeologisch stappenplan zijn relevant voor mer?

 1. Bureauonderzoek
  Dit is voor bijna ieder milieueffectrapport aan de orde. Soms kan dit onderzoek kort zijn, bijvoorbeeld als snel blijkt dat er geen archeologie te verwachten is. Geef dan wel aan in het milieueffectrapport waarom dit zo is.
 2. a. Inventariserend veldonderzoek , karterende fase
  Deze fase brengt in kaart of en waar vindplaatsen in het plangebied aanwezig zijn. Dit kan met booronderzoek. Dit onderzoek is nodig als:
  - Er aanwijzingen voor archeologische vindplaatsen zijn.
  - De aanwezigheid van vindplaatsen relevant is voor het besluit.
  b. Inventariserend veldonderzoek (IVO), waarderende fase

  Deze fase bepaalt de omvang en begrenzing van vindplaatsen en hoe archeologisch waardevol ze zijn. Als voor het milieueffectrapport een karterend veldonderzoek relevant is, is ook een waarderend veldonderzoek nodig.