Thema Landschap

Praktijk & publicaties

Factsheet Landschap en milieueffectrapportage

Voor veel insprekers is landschap en de kwaliteit van landschap bij projecten en plannen erg belangrijk. Toch komt verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit met een plan of project, of het bestaande landschap leidend laten zijn bij de uitwerking van een voornemen, vaak niet goed uit de verf in milieueffectrapportage. In de factsheet Landschap en milieueffectrapportage een aanpak om de juiste rol van landschap te bepalen.

Factsheet Cultureel erfgoed in milieueffectrapportage

Bewoners en bestuurders vinden het belangrijk dat ruimtelijke ontwikkelingen aansluiten en bijdragen aan de identiteit van een gebied. In een milieueffectrapport voor een ruimtelijk plan of project is cultureel erfgoed – als onderdeel van de leefomgeving – een van de onderwerpen. Factsheet Cultureel erfgoed in milieueffectrapportage 

Handreiking Cultuurhistorie in m.e.r. en MKBA

De Handreiking Cultuurhistorie in m.e.r. en MKBA, van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en Projectbureau Belvedère, geeft een aanpak om (cultuur)landschappelijke waarden te onderzoeken in een milieueffectrapport. 

Handreiking Erfgoed en Ruimte

Bewoners en bestuurders vinden het belangrijk dat ruimtelijke ontwikkelingen aansluiten en bijdragen aan de identiteit van een gebied. Cultureel erfgoed speelt daarom vaak een rol bij ruimtelijke planvorming. De Handreiking Erfgoed en Ruimte van de Rijkdienst voor Cultureel Erfgoed biedt veel informatie.

Advies Rijksadviseur Landschap en Water

De Rijksadviseur voor Landschap en Water, Eric Luiten, bracht advies uit over de rol van landschap in milieueffectrapportage. Het advies bestaat uit drie onderdelen:

  1. Stel een ruimtelijke diagnose
  2. Formuleer ruimtelijke ambities
  3. Gebruik een passende methodiek, afhankelijk van de diagnose.