Waarom cultuurhistorie in een milieueffectrapport?

In de Europese richtlijnen voor milieueffectrapportage en in de Wet milieubeheer worden het cultureel erfgoed en cultuurhistorische waarden expliciet genoemd als onderdeel bij de definitie van het begrip milieu. Bij de effecten op het milieu moeten dus ook effecten op cultuurhistorie worden beschreven.