Waarom cultureel erfgoed in een milieueffectrapport?

In de Europese richtlijnen voor milieueffectrapportage en in de Omgevingswet wordt cultureel erfgoed expliciet genoemd als onderdeel bij de definitie van het begrip milieu. Bij de effecten op het milieu moeten dus ook effecten op cultureel erfgoed worden beschreven.