Was is het detailniveau van cultuurhistorie in een milieueffectrapport?

Dit hangt af van de:

  • aanwezigheid van cultuurhistorische waarden
  • waarde van het aanwezige landschappelijk, archeologisch of gebouwd erfgoed
  • voorgenomen activiteit. Wat is het karakter, is er sprake van een grote ruimtelijke ingreep of niet? Hoe concreet is de activiteit?

Vooral bij inrichtingsprojecten is informatie nodig over:

  • wat er aanwezig is
  • wat de waarde (status) is

Voor archeologie kan dit betekenen dat het archeologisch stappenplan gevolgd moet worden tot en met fase 2b, de waarderende fase.