Hoe bepaal ik de erfgoedwaarde van historische elementen?

De waarde van het element dat het effect ondervindt is belangrijk. Erfgoed kan status hebben door beleid of regelgeving, bijvoorbeeld:

  • een gebouw dat beschermd is volgens de Erfgoedwet/Omgevingswet;
  • een beeldbepalend pand volgens gemeentelijk beleid;
  • een verkaveling, als waardevol gekarakteriseerd in provinciaal beleid.

Maar ook elementen die deze status niet hebben kunnen waardevol zijn.

De Handreiking cultuurhistorie in m.e.r. en MKBA hanteert drie kwaliteiten om de waarde te bepalen:

  • beleefde kwaliteit;
  • fysieke kwaliteit;
  • inhoudelijke kwaliteit;
  • (en voor archeologie nog de ‘verwachte kwaliteit’).

Bij de verschillende kwaliteiten horen waarderingscriteria als zichtbaarheid, gaafheid, geconserveerdheid, informatiewaarde en zeldzaamheid.