Leidraad en toolkit voor effectbeoordelingen in een Werelderfgoedcontext

De Leidraad en toolkit voor effectbeoordelingen in een Werelderfgoedcontext van UNESCO en de adviesorganen van het Werelderfgoedcomité, geeft invulling aan hoe vanuit de kernwaarden (OUV) van Werelderfgoedgebieden een effectbeoordeling kan worden uitgevoerd. De leidraad gaat in op hoe een specifieke ‘Heritage Impact Assessment’ uitgevoerd kan worden én hoe binnen mer de effecten op OUV kunnen worden onderzocht en beoordeeld.