Handreiking Cultuurhistorie in m.e.r. en MKBA

De Handreiking Cultuurhistorie in m.e.r. en MKBA, van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en Projectbureau Belvedère, geeft een aanpak om (cultuur)landschappelijke waarden te onderzoeken in een milieueffectrapport.