Advies Rijksadviseur Landschap en Water

De Rijksadviseur voor Landschap en Water bracht in 2014 advies uit over de rol van landschap in milieueffectrapportage. Het advies bestaat uit drie onderdelen:

  1. Stel een ruimtelijke diagnose
  2. Formuleer ruimtelijke ambities
  3. Gebruik een passende methodiek, afhankelijk van de diagnose.