Factsheet Landschap en milieueffectrapportage

Voor veel insprekers is landschap en de kwaliteit van landschap bij projecten en plannen erg belangrijk. Toch komt verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit met een plan of project, of het bestaande landschap leidend laten zijn bij de uitwerking van een voornemen, vaak niet goed uit de verf in milieueffectrapportage. In de factsheet Landschap en milieueffectrapportage een aanpak om de juiste rol van landschap te bepalen.