Opmerkelijk 
 

OpMERkelijk nr. 1 - 20 januari 2022

 • Een heel mooi & gezond 2022!
 • Voorzitter Eric van der Burg nieuwe staatssecretaris van Asiel en Migratie
 • 'Een goed omgevingsplan (begint) met milieueffectrapportage'
 • Meer aandacht nodig voor stikstof en hinder bij versterking Stadsdijken Zwolle
 • Kijk hoe ambities voor beleidskader Landbouw en Voedsel Noord-Brabant mogelijk zijn
 • Agenda: Online kennissessies in de komende maanden
 
  Natuur bloemen

Een heel mooi & gezond 2022!

Allereerst willen we iedereen een heel mooi, goed en gezond nieuw jaar toewensen! We hopen van harte dat 2022 veel minder in het teken staat van corona en dat we elkaar weer vaak live kunnen ontmoeten bij locatiebezoeken, bij overleggen op ons kantoor in Utrecht en bij andere bijeenkomsten.

 
bollen ter afscheiding
  Eric van der Burg

Voorzitter Eric van der Burg nieuwe staatssecretaris van Asiel en Migratie

Eric van der Burg is beëdigd als nieuwe staatssecretaris van Asiel en Migratie. Dat betekent helaas ook dat hij zijn functie als voorzitter moet neerleggen. Tot we een goede opvolger hebben, worden de taken van Eric waargenomen door het team van plaatsvervangend voorzitters. Bestuur, voorzitters en medewerkers van de Commissie feliciteren Eric van harte en wensen hem veel succes in zijn nieuwe functie. Op een later moment neemt Eric afscheid en bedanken we hem voor het vele dat hij voor de Commissie heeft gedaan!

 
bollen ter afscheiding
  Infographic Omgevingsplannen en m.e..r

'Een goed omgevingsplan (begint) met milieueffectrapportage'

Dat is het motto van een handreiking die de VNG en de Commissie voor de milieueffectrapportage samen hebben gemaakt. De handreiking, vol met concrete tips, helpt bestuurders en planmakers om milieueffectrapportage te benutten bij het maken van een omgevingsplan. Bij de handreiking is ook een infographic gemaakt. De rol van milieueffectrapportage bij het opstellen van een omgevingsplan komt zo heel duidelijk in beeld.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  Dijkversterking

Meer aandacht nodig voor stikstof en hinder bij dijkversterking Stadsdijken Zwolle

De milieueffecten van de versterking van de Stadsdijken van Zwolle, over 7,5 kilometer, zijn over het algemeen goed in beeld. Er is veel aandacht voor duurzaamheid en de effecten op het landschap. Er ontbreekt nog wel inzicht in trilling- en geluidhinder door het aanbrengen van nieuwe damwanden, de effecten van stikstof op beschermde natuurgebieden en archeologische waarden in de ondergrond. Ook is meer onderbouwing nodig van de manier waarop de dijk versterkt wordt.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  Boekel pilot

Kijk hoe ambities voor beleidskader Landbouw en Voedsel Noord-Brabant wel mogelijk zijn

In het milieueffectrapport bij het Beleidskader Landbouw en Voedsel 2030 van de provincie Noord-Brabant zijn twee opties onderzocht om te komen tot een duurzaam landbouw- en voedselsysteem. Deze opties laten zien dat bestaande problemen, voor o.a. bodem- en luchtkwaliteit, natuur, en gezondheid blijven bestaan. Dat betekent dat ambities niet gehaald worden, maar ook dat de wettelijke normen niet bereikt worden. Onderzoek hoe de ambities en normen wel gehaald kunnen worden, is het advies van de Commissie.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
 

Agenda: Online kennissessies in de komende maanden

We hebben weer verschillende online kennissessies gepland:

 • Milieueffectrapportage, wat is dat eigenlijk? (27/1) volgeboekt
 • Omgevingsvisie en m.e.r. (1/2)
 • Omgevingsplan en m.e.r. (8/2) volgeboekt
 • Milieueffectrapportage, wat is dat eigenlijk? (15/3)
 • Omgevingsplan en m.e.r. (29/3) volgeboekt
 • Omgevingsplan en m.e.r. (14/4)

In de agenda op de website vind je alle info over alle kennissessies.

Lees meer