Opmerkelijk 
 

Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 1 - 6 januari 2020

  • Eric van der Burg nieuwe voorzitter Commissie m.e.r.
  • Advies NOVI: ambitieuze doelen vragen om keuzes
  • Omgevingsvisie Hilversum: onderzoek vraag en aanbod ruimte in milieueffectrapport 
  • Commissie bij rondetafelgesprek Omgevingswet Tweede Kamer
  • Adviestarieven 2020 vrijwel gelijk aan 2019
  • Hoe milieueffectrapportage bijdraagt aan duurzaam waterbeheer in Mali
  • Een heel voorspoedig 2020!
 
 

Eric van der Burg nieuwe voorzitter Commissie m.e.r.

Eric van der Burg (54) is vanaf 1 januari 2020 de nieuwe voorzitter van de Commissie voor de milieueffectrapportage. Daarnaast is Kees Slingerland (59) benoemd als nieuwe plaatsvervangend voorzitter. Beiden zijn bij koninklijk besluit benoemd.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  shutterstock_1022155441

Advies NOVI: ambitieuze doelen vragen om keuzes

De Commissie adviseert het milieueffectrapport voor de NOVI aan te passen. Het rapport moet duidelijker maken hoe de verschillende doelen voor de leefomgeving met elkaar verenigbaar zijn, gezien de beperkte ruimte in Nederland. De minister van BZK heeft laten weten het rapport aan te passen en nogmaals te laten toetsen door de Commissie.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  sociale effecten bron shutterstock 1402099166 november 2019

Omgevingsvisie Hilversum: onderzoek vraag en aanbod ruimte in milieueffectrapport

Kijk in het milieueffectrapport voor de omgevingsvisie Hilversum goed naar de verhouding tussen de vraag naar ruimte en het aanbod aan ruimte. De  bandbreedtes aan oplossingen worden zo duidelijk en ook de keuzes voor de toedeling van ruimte aan de verschillende thema’s, zegt de Commissie. Bovendien kan het een leidraad zijn in het participatieproces.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  vergaderzaal lente

Commissie bij rondetafelgesprek Omgevingswet Tweede Kamer

De Commissie nam op 11 december 2019 deel aan een hoorzitting/ rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over de invoering van de Omgevingswet. Zij schreef hiervoor een position paper. In zeven punten beschrijft de Commissie haar visie op de vraag of de fysieke leefomgeving straks voldoende wordt beschermd door de Omgevingswet.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  algemene nietszeggende achtergrond

Adviestarieven 2020 vrijwel gelijk aan 2019

De tarieven 2020 voor advisering door de Commissie m.e.r. zijn door de minister van IenW goedgekeurd. Bij het bepalen van de tarieven wordt gekeken naar de instantie die bevoegd gezag is in de moederprocedure. Daarbinnen bepaalt de complexiteit van het m.e.r.-traject het tarief.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  Mali, Fisher boats and ferries on Mopti river / by Ralf Steinberger / CC BY 2.0

Hoe milieueffectrapportage bijdraagt aan duurzaam waterbeheer in Mali

Goed beheer van water bepaalt voor een belangrijk deel migratie en veiligheid in de Sahel. Hoe waarborg je dit in een groot gebied dat wordt bestuurd door 29 lokale gemeenten zonder planningservaring? Vanuit ons internationale programma zijn we de afgelopen twee jaar bij het planning-proces betrokken geweest. In ‘Water Governance Magazine’ beschrijft Sibout Nooteboom de cruciale rol die  m.e.r. heeft gespeeld.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  kerstkaart

Wij wensen u een heel voorspoedig 2020!

De Commissie m.e.r. wenst u een heel voorspoedig nieuw jaar. Met actuele m.e.r. kennis en onafhankelijke adviezen hopen wij u in 2020 weer te ontmoeten!