Commissie bij rondetafelgesprek Omgevingswet Tweede Kamer

Nieuwsbericht | 16 december 2019

De Commissie nam op 11 december 2019 deel aan een hoorzitting/rondetafelgesprek in de Tweede Kamer (vaste commissie voor Binnenlandse Zaken) over de invoering van de Omgevingswet.

Hiervoor schreef zij een position paper. In zeven punten beschrijft de Commissie haar visie op de vraag of de fysieke leefomgeving straks voldoende wordt beschermd door de Omgevingswet. Andere deelnemers aan het gesprek waren VNG, IPO, UvW, Integrale Adviescommissie Omgevingswet, geo-informatiebedrijfsleven, Natuurorganisaties en LTO Nederland.

Position paper Commissie m.e.r.