ECLI:NL:RVS:2015:1837

Betreft Trac├ębesluit A27/A1
Datum uitspraak 10-06-2015
Rechtsprekende instantie  Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Proceduresoort Eerste aanleg - meervoudig (tussenuitspraak)
Trefwoorden A27, A1, trac├ębesluit, verbreding, verkeersmodel, actualisatie MER
Bronnen vindplaats

Zaaknummer 201408570/1/R6

Conclusies voor de m.e.r. praktijk

  • In een MER mogen modellen worden gebruikt, tenzij de uitkomsten van het model te zeer afwijken van de werkelijkheid.
  • Als in een MER gebruik is gemaakt van een oudere versie van een model, betekent dat niet automatisch dat de gegevens in het MER zijn onderschat.
  • Het is toegestaan om voorafgaand aan de besluitvorming het MER te actualiseren als nieuwere rekenmodellen beschikbaar zijn.

Casus

Op 4 september 2014 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu het tracébesluit ‘A27/A1 Aansluiting Utrecht Noord-Knooppunt Eemnes- Aansluiting Bunschoten-Spakenburg’ vastgesteld. Het tracé-besluit voorziet in:

  • de verbreding van de A27 tussen de aansluiting Utrecht-Noord en de aansluiting Bilthoven van 2x2 naar 2x3 rijstroken;

  • het geschikt maken van een deel van de vluchtstrook op de oostbaan van dit traject als spitsstrook;

  • de verbreding van de A1 tussen het knooppunt Eemnes en de aansluiting Bunschoten-Spakenburg van 2x2 naar 2x4 rijstroken.

Appellant voert aan dat in het akoestisch onderzoek is uitgegaan van hogere te verwachten aantallen voertuigen in 2015 dan de aantallen genoemd in het MER bij luchtkwaliteit. Zij voegen hieraan toe dat verkeersintensiteiten door de jaren heen steeds veranderen. Zij hebben daardoor geen vertrouwen meer in de door de minister berekende cijfers.

De minister licht toe dat het akoestisch onderzoek gebaseerd is op het Nieuw Regionaal Model (hierna: NRM) uit 2013. Voor het MER is een oudere versie van dit model gebruikt. Daarnaast gaat het akoestisch onderzoek uit 2015 uit van recentere peiljaren dan de modellen in het MER.

Appellant voert verder aan dat door wijziging van de aansluiting in Bilthoven meer files zullen ontstaan. Daar is ten onrechte geen rekening mee gehouden in het MER bij het thema luchtkwaliteit.

Overwegingen van de bestuursrechter
De Afdeling overweegt, onder verwijzing naar haar uitspraak van 3 december 2008, zaaknr. 200703693/1, dat het gebruik van modellen is toegestaan, tenzij de uitkomsten te veel afwijken van de te verwachten werkelijkheid. Dat in het akoestisch onderzoek gebruik is gemaakt van een nieuwere versie van het NRM betekent niet automatisch dat de verkeersintensiteiten in het MER zijn onderschat.

De Afdeling overweegt dat in de ‘Notitie actualisatie MER’ van april 2014 het verkeersonderzoek met een geactualiseerde versie van het verkeersmodel heeft plaatsgevonden. Uit deze notitie blijkt dat de effecten op de luchtkwaliteit vergelijkbaar zijn met het eerdere onderzoek. Ook nu liggen er geen woningen of andere gevoelige bestemmingen binnen overschrijdingsgebieden. Appellanten hebben de conclusies van de ‘Notitie actualisatie MER’ niet bestreden.

Uitspraak
De Afdeling verklaart de beroepen over MER ongegrond, maar draagt de minister op het besluit te herstellen vanwege andere beroepsgronden.