ECLI:NL:RVS:2012:BW3068

Betreft Bestemmingsplan Tuincentrum Afferden
Datum uitspraak 18-04-2012
Rechtsprekende instantie  Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Proceduresoort Eerste aanleg - meervoudig
Trefwoorden geluid, plan-m.e.r., Afferden, bestemmingsplannen
Bronnen vindplaats

Zaaknummer 201110049/1/R1
JM 2012, 82 met noot Van Velsen

Conclusies voor de m.e.r. praktijk

  • De uitbreiding van een tuincentrum wordt niet gezien als een activiteit als bedoeld in het Besluit mer.

Casus

Bij besluit van 5 juli 2011 heeft de gemeenteraad een bestemmingsplan vastgesteld voor een bepaalde locatie in Afferden. Het bestemmingsplan maakt het vervangen van het huidige bedrijfspand door een nieuwe kas mogelijk zodat het reeds aanwezige tuincentrum kan uitbreiden. Appellant voert onder andere aan dat er ten onrechte geen MER is gemaakt.

Overwegingen van de bestuursrechter
In het Besluit m.e.r. worden activiteiten aangewezen waarvoor een m.e.r. moet worden uitgevoerd of waarvan moet worden beoordeeld of de activiteit nadelige gevolgen kan hebben zodat er een m.e.r. moet worden gemaakt. Deze activiteiten staan vermeld in Bijlage van het Besluit, onderdelen C en D. De Afdeling overweegt dat een tuincentrum niet valt onder één van de activiteiten die hierin zijn genoemd

Uitspraak
De Afdeling verklaart het beroep ongegrond.