987. Verlegging Rijnbandijk bij Bakenhof te Arnhem

De initiatiefnemers zijn voornemens om de dijk langs de zuidoever van de Nederrijn ter hoogte van de Arnhemse wijk Malburgen-Oost te verbeteren. De dijkverbetering wordt aangegrepen om ruimte te geven aan de rivier door de dijk volgens het voorkeursalternatief 200 meter terug te leggen. Een nevendoelstelling is de ruimte buiten de nieuwe dijk te gebruiken voor natuurontwikkeling.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
04-11-1998 Datum kennisgeving
04-11-1998 Ter inzage legging van de informatie
13-01-1999 Advies uitgebracht
Toetsing
18-08-1999 Kennisgeving MER
18-08-1999 Ter inzage legging MER
15-10-1999 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Voor de Commissie is dit het eerste advies over een dijkverlegging, uitgevoerd in het kader van de beleidslijn Ruimte voor de Rivier.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Casper van der Giessen
Hoenstok
drs. Jacques Leemans
dr. Hans Renes

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: drs. Michiel Ruis

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Polderdistrict Betuwe
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C12.1 tot 1-4-2011: Aanleg primaire waterkering

Bijgewerkt op: 11 feb 2008