978. Winning van beton- en metselzand op de Noordzee

Het gaat om de mogelijkheden van (diepe) winning van maximaal 40 miljoen ton beton- en metselzand op de Noordzee in een periode van 10 jaar.     

Procedure en adviezen

Richtlijnen
25-09-1998 Datum kennisgeving
25-09-1998 Ter inzage legging van de informatie
08-12-1998 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
20-04-2001 Kennisgeving MER
20-04-2001 Ter inzage legging MER
13-12-2002 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing
Toetsingsadvies II

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie gaat in haar advies in op de geconstateerde tekortkomingen en licht deze toe. Ze geeft de volgens haar resterende (essentiële) leemten in de kennis aan.

 

1 Zie bijlage 1a. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Han Lindeboom
drs. Rob Mooren
prof. dr. ir. van Rijn

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: ir. Romke Seijffers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C16.2 tot 1-4-2011: Continentaal plat: winning oppervlaktedelfstoffen >= 500ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018