969. Natuur- en recreatiepark De Peelbergen te Sevenum

Het plan is om een recreatief bedrijventerrein van bijna 300 ha aan te leggen waar maximaal 1,6 miljoen bezoekers worden verwacht.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
10-08-1998 Datum kennisgeving
10-08-1998 Ter inzage legging van de informatie
23-10-1998 Advies uitgebracht
Toetsing
15-07-1999 Kennisgeving MER
15-07-1999 Ter inzage legging MER
28-09-1999 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Dit betreft een bijzonder project omdat er toetscriteria zijn ontwikkeld op basis waarvan de verschillende recreatieve bedrijfstypen verdeeld kunnen worden over de vier daartoe aangegeven deelgebieden. Tevens is er maar één alternatief ontwikkeld, een zogenaamd meest milieuvriendelijk ontwerp (MMO). 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Ad Boonman
drs. Sjef Jansen
Henk Janssen
ing. Veenendaal

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: mr. Steven Pieters

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Horst
Sevenum

Bevoegd gezag
Horst
Sevenum

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018