966. Wijziging tijdelijke Ke-Zone, vierbanenstelsel Schiphol

Vaststelling van de gewijzigde aanwijzing voor de periode tot en met 2002 wanneer de vijfde baan in gebruik zal zijn genomen. Wijziging van de aanwijzing is nodig omdat sedert de vaststelling van de vorige aanwijzing een aantal overschrijdingen van de daarin opgenomen geluidszones zijn geconstateerd. Het doel van de aanwijzing is het creëren van een nieuwe tijdelijke 35 Ke-zone en een nieuwe tijdelijke LAeq-zone voor het vierbanenstelsel van Schiphol binnen de randvoorwaarden van de PKB Schiphol en Omgeving van 1995.     

Procedure en adviezen

Richtlijnen
31-07-1998 Datum kennisgeving
31-07-1998 Ter inzage legging van de informatie
04-11-1998 Advies uitgebracht
Toetsing
19-11-1999 Kennisgeving MER
19-11-1999 Ter inzage legging MER
08-03-2000 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

Zie project 334.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. Ben Ale
dr. ir. Boone
drs. Adrie de Jong
drs. Willy Passchier-Vermeer
prof. dr. Jan Thoen
capt. Richard Vissers
prof. ir. drs. Han Vrijling

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: drs. Jules Scholten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Amsterdam Airport Schiphol (AAS)

Bevoegd gezag
Rijkswaterstaat
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C06.2 tot 1-4-2011: Wijziging in inrichting of intensivering gebruik luchtvaartterrein (voor Schiphol inclusief luchtverkeerswegen)

Bijgewerkt op: 31 aug 2007