959. Aanleg Zuiderzeehaven Kampen

Gemeente Kampen heeft het voornemen een industriehaven met omliggend indutrieterrein te ontwikkelen aan de IJssel. Het plangebied grenst aan het bestaande industrieterrein Haatlandhaven en beslaat een bruto-oppervlakte van 60-65 ha. Het merendeel van het industrieterrein is direct over water bereikbaar en kan dan ook worden aangeduid als ‘nat’ terrein. Slechts een klein deel zal worden ingericht als 'droog’ terrein. In totaal zal ongeveer 35 ha uitgeefbaar zijn. Men wil vestigingsmogelijkheden bieden aan bedrijven uit de milieucategoriën 3,4 en 5

Procedure en adviezen

Richtlijnen
17-06-1998 Datum kennisgeving
17-06-1998 Ter inzage legging van de informatie
20-08-1998 Advies uitgebracht
Vastgestelde richtlijnen
Toetsing
17-06-2003 Kennisgeving MER
17-06-2003 Ter inzage legging MER
Toetsing a
30-09-2003 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
30-09-2003 Kennisgeving MER
30-09-2003 Ter inzage legging MER
23-10-2003 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

geen

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Gert Jan Baaijens
ir. Wil van Duijvenbooden
drs. Robert Jan Jonker
drs. Hans Nijssen

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: drs. Bauk Rademaker

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Kampen

Bevoegd gezag
Kampen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C04.1 tot 1-4-2011: Aanleg haven, of laad- en lospier voor schepen >= 1350ton

Bijgewerkt op: 12 feb 2008