954. Glastuinbouwlocatie Eerste Bathpolder, gemeente Reimerswaal

Het initiatief behelst de aanleg van een glastuinbouwterrein van bruto 130 hectare.De activiteit is ten dele al in gang gezet – enkele glastuinders zijn reeds in het gebied actief – maar vanwege een rechterlijke uitspraak wordt er alsnog een m.e.r.-procedure uitgevoerd.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
27-05-1998 Datum kennisgeving
27-05-1998 Ter inzage legging van de informatie
28-07-1998 Advies uitgebracht
Toetsing
30-12-1998 Kennisgeving MER
30-12-1998 Ter inzage legging MER
10-03-1999 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie heeft naar aanleiding van het MER vastgesteld dat er geen essentiële informatie in het MER ontbreekt, maar wel voor een aantal zaken bijzondere aandacht gevraagd, zoals onder andere de effecten op het Oosterscheldelandschap en de verstoring van het Oosterscheldegebied.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Grakist
ir. Wim Keijsers
drs. Rob Lambeck
drs. ing. Leo Oprel

Voorzitter: prof. dr. ir. Dick de Zeeuw
Werkgroepsecretaris: mr. Steven Pieters

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
N.V. Landbouwmaatschappij "Eerste Bathpolder"

Bevoegd gezag
Reimerswaal

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.3 tot 1-4-2011: Aanleg glastuinbouwgebied >= 100ha

Bijgewerkt op: 26 apr 2012