938. Product- en energiecentrale (PEC) Rotterdam Europoort

Het betreft een nieuwe inrichting waarin di verse hoogcalorische afvalstromen, niet vallend onder het BAGA, worden omgezet in zoveel mogelijk nuttig toe pasbare producten. Het principe van de installaties be rust op pyroliseren en vergassen van (steekvaste) af val stoffen tot (schoon) synthesegas, dat in een andere in richting (een nieuw utilitycentre) wordt verwerkt, en be werken van de vaste pyrolyseproducten in een py ro me tallurgische smelt reactor tot vrij toepasbare bouw ma terialen (“synthetisch basalt”). Tevens worden ferro- en nonferrometalen afgescheiden. Blijkens de aanvullende startnotitie zal deze PEC-centrale in fasen worden gebouwd. In de eerste fase zal het geproduceerde gas worden verbrand in gasmotoren en wordt electriciteit geproduceerd. De geplande maximum verwerkings-capaciteit is 200 kton afval per jaar.     

Procedure en adviezen

Richtlijnen
18-03-1998 Datum kennisgeving
18-03-1998 Ter inzage legging van de informatie
20-05-1998 Advies uitgebracht
Richtlijnen a
19-01-2000 Datum kennisgeving
19-01-2000 Ter inzage legging van de informatie
20-03-2000 Advies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

De betreffende technologie zal in principe ook worden toegepast bij Recycling and Utilities North van North Refinery B.V. te Delfzijl1. Er is begin 2000 een aanvullende startnotitie bekendgemaakt. Aangezien de eerder vastgestelde richtlijnen grotendeels van toepassing blijven, heeft de Commissie volstaan met een aanvullend richtlijnenadvies in de vorm van aanvullende aandachtspunten voor de inhoud van het MER, mede gelet op voortschrijdende inzichten. Bevoegd gezag heeft ook alleen aanvullende richtlijnen vastgesteld. 

 

Er is sprake geweest van een eindconcept-MER. Medio 2002 was er sprake van de indiening van een nieuwe startnotitie voor dit project. Het doorgaan van dit project is onzeker.

 

1 Zie project: 923.  

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Frank van den Aarsen
prof. dr. ir. Brem
ir. Henk Buijtenhek
ing. Eenkema

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: ir. Romke Seijffers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
ProPec BV

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.4 tot 1-4-2011: Niet-gevaarlijk afval: verbranden of chemisch behandelen van >= 100ton per dag

Bijgewerkt op: 10 jul 2018